دروس علوم بلاغي

بسم الله الرحمن الرحيم

سلام...
شماره تلفن بنده 09192528741

علم اشتقاق: الفاظي از الفاظ ديگر توليد شود و همه اين الفاظ به يک اصل واحد و منشأ واحد و يک ريشه واحد برگردد .
اشتقاق صغير: ساختن يک کلمه از کلمه ي ديگر به طوري که در معني و ماده ي اصلي و ترتيب حروف اصلي مشترک و همسان باشند. همان علم صرف است
علم الصرف ام العلوم  و النحو ابوه
اشتقاق کبير يا قلب (دگرگوني): دو کلمه در حروف با هم متحد باشند ولی در ترتیب موافق نباشند، مثل حمد و مدح - غضب و بغض
اشتقاق اکبر: ميان دو لفظ دو حرف مشترک باشند و اما در حرف سوم اختلاف وجود داشته باشد مثل نحق و نعق
اشتقاق کبار يا نحر (واژه آميزي) : از مجموع حروف دو يا چند کلمه يا يک جمله ، کلمه اي ساخته شود که نشان دهنده ي معناي ان دو کلمه يا جمله باشد مثل :  بعثر (بعث و أثار) - بسمل (بسم الله الرحمن الرحيم) - جلمود (جمد و جلد)

دانلود درس علوم بلاغي - تاريخ 931111 - زنگ اول

دانلود درس علوم بلاغي - تاريخ 931111 - زنگ دوم (به زودي)

--------------------------------------------------------------

دانلود درس علوم بلاغي - تاريخ 931112 - زنگ اول

دانلود درس علوم بلاغي - تاريخ 931112 - زنگ دوم

--------------------------------------------------------------

دانلود درس علوم بلاغي - تاريخ 931113 - زنگ اول

دانلود درس علوم بلاغي - تاريخ 931113 - زنگ دوم


--------------------------------------------------------------

دانلود درس علوم بلاغي - تاريخ 931118 - زنگ اول متأسفانه اينترنتم قطع شد نتونستم ضبط کنم

دانلود درس علوم بلاغي - تاريخ 931118 - زنگ دوم

--------------------------------------------------------------

دانلود درس علوم بلاغي - تاريخ 931119 - زنگ اول

دانلود درس علوم بلاغي - تاريخ 931119 - زنگ دوم

--------------------------------------------------------------

دانلود درس علوم بلاغي - تاريخ 940214 - زنگ اول--------------------------------------------------------------
دانلود متن مختصر البلاغة نوشته هادي نصيري

دانلود متن مختصر البلاغه نوشته هادي نصيري فايل زيپ شده

--------------------------------------------------------------
دانلود متن کتاب المستطرف في کل فن مستظرف


گزارش تخلف
بعدی